Професор Николай Тютюлков

comments Comments Off
By , May 28, 2015 10:26 am

На 26. 05. 2015 г. на 87-годишна възраст
почина
професор Николай Тютюлков

„Последният олимпиец на теоретичната химия” – така го нарича Проф. Фриц Диетц при присъждането на званието Доктор хонорис кауза на Лайпцигския университет през ноември 2000 г.

Започва преподавателска работа преди повече от половин век, първоначално във Висшия медицински институт, а през 60-те години въвежда курса по „Строеж на веществото” в почти всички висши училища, обучаващи химици. Доказателство за неговия талант е фактът, че нито един от неговите многобройни студенти и 15 докторанти не е забравил лекциите на нестандартния професор, който „обяснява сложни неща по прост начин”.

Професор Тютюлков създава една от първите в света Лаборатория по квантова химия, разположена в Българската академия на науките, основни изследвания в която са разкриване на причинно-следствени връзки в строежа на веществата и формулиране на евристични концепции с изчислителните методи на квантовата химия. Автор е на над 300 публикации в международни научни списания с повече от 1800 цитирания.

ПОКЛОН И СВЕТЛА МУ ПАМЕТ!

Лекция на Prof. Dr. Laszlo Peter

Obiava_LPeter

Работа за дипломиран химик

comments Comments Off
By , May 14, 2015 4:40 pm

Фирма “Прото” ЕООД, гр. Пловдив, ул. В. Левски 146
търси да назначи химик за работа в лаборатория.

Телефон за контакти: 0882 12 00 02 Венко Кръстев
Интервю се провежда всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.

Panorama theme by Themocracy