Лекция на проф. д-р Петер Иминг

comments Comments Off
By , October 23, 2014 8:53 am

23

Класиране за магистърските програми в Химическия факултет

comments Comments Off
By , October 16, 2014 2:39 pm

Класиране за магистърските програми в Химическия факултет.
Повече информация може да намерите тук.

—————————-         ***         —————————-

Химическият факултет
обявява
допълнителен прием на документи за кандидатстване
за магистърска програма Органична химия (редовно обучение) – държавна поръчка.

Документи се приемат в деканата на факултета. За информация – 032/261-402

Студентски мобилности по програма Еразъм+

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в Химическия факултет през II семестър на академичната 2014/2015 г.

 ОБЩ БРОЙ ФИНАНСИРАНИ МОБИЛНОСТИ – 2 (ОБЩ БРОЙ МЕСЕЦИ – 8)

ДЪРЖАВИ С МЕСЕЧЕН ЕРАЗЪМ ГРАНТ  500 ЕВРО

Държава

Приемащ университет

Област на знание и

образователна степен

Име, ниво на език

Максимален брой мобилности и месеци по споразумение

Информация за Еразъм студенти

Краен срок за кандидатстване

ГЕРМАНИЯ

 

University of Duisburg-Essen

2 x 5

https://www.uni-due.de/international/en_exchange_
students.shtml

Срок за номинация – 01.11.2014

кандидатстване-

01.12.2014

химия

б/м/д

ИСПАНИЯ

University of Alicante

2 x 5

http://sri.ua.es/en/movilidad/
exchanges/incoming-students.html

Срок за номинация – 01.11.2014

кандидатстване-

15.11.2014

химия

б/м

ТУРЦИЯ

Trakya University

6 x 10

http://erasmus-en.trakya.edu.tr/pages/information#.
VDJIE1fxX1U

Не е посочен

химия

б/м/д

ДЪРЖАВИ С МЕСЕЧЕН ЕРАЗЪМ ГРАНТ  450 ЕВРО

ПОЛША

University of Warsaw

2 x 5

https://mobility.uw.edu.pl/

15.11.2014

химия

б/м/д

 

ВАЖНИ ДАТИ за студентската мобилност

Информационна среща по програма Еразъм за студенти на Химическия факултет:
20 Октомври 2014 от 16.00 часа в 2 к.з. (Химически факултет)

Краен срок за подаване на документи за кандидатстване:
24 Октомври 2014,  Деканат на Химически факултет

Дата за провеждане на тест и интервю за селекция на студенти от Химическия факултет:
29 Октомври 2014 от 13.30 часа в 2 к.з. (Химически факултет)

Подробна информация за условията на участие по програма Еразъм + е налична на адрес:

http://uni-plovdiv.bg/pages/index/160/

I. Документи за кандидатстване

  1. Молба за учебен престой по образец (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/295/);
  2. Уверение от Учебен отдел за формата, курса и образователната степен на обучение;
  3. Академична справка за средния успех до момента на кандидатстване.

Документи се подават до 24октомври 2014 г.  в Деканата на факултета.

II. Селекция и класиране

Селекционната процедура и класирането на студентите се извършва от комисия, назначена от Декана на факултета по бал, който се образува от :

  1. Среден успех от обучението до момента на база академичната справка (не по-нисък от Мн. Добър 4.50).
  2. Оценка от изпита по работния чужд език (тест и интервю). За участие в програмата се допускат само студенти с минимална оценка по чуждия език много добър 4.50. Комисията може да освободи от изпита по чужд език кандидати, които:
  • са завършили езикова гимназия (прилага се копие от дипломата).
  • притежават международно признат сертификат за владеене на работния чужд език (прилага се копие на Сертификата).

В случай, че оценката по чужд език в изброените по-горе документи е по-малка от 4.50, студентът не се освобождава от изпита по чужд език.

Дата за провеждане на интервю:  29 Октомври 2014 (13.30 часа, 2 к.з. – Химически факултет)

Лице за информация:
гл. ас. д-р Кирил Симитчиев – Еразъм координатор за Химически Факултет
Тел.: 032 261 467
Е-mail: k.simitchiev@uni-plovdiv.net

 

 

Panorama theme by Themocracy