Допълнителен прием на кандидат-студенти

comments Comments Off
By , August 28, 2014 9:04 am

Химическият факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” обявява допълнително класиране и прием на кандидат-студенти по специалности, както следва:

-        Химия – задочно обучение
-        Медицинска химия – редовно обучение
-        Химия с маркетинг – редовно обучение
-        Анализ и контрол – редовно обучение
-        Химия и физика – редовно обучение

Класирането се извършва чрез оценка от:

  • ДЗИ по химия, физика, биология, математика или български език;
  • Кандидатстудентски изпит по химия, физика, биология, математика или български език от ПУ или друго ВУ;
  • Тест по химия – дати на провеждане: 2.09., 4.09., 9.09., 11.09. от 10 – 14 ч. в каб. 131А, ул. “Цар Асен” №24.

Документи се подават всеки работен ден в стая № 13 на Университетския информационен център, ул. “Цар Асен” № 24.

Телефон за информация: 032/261 402, 032/261 305

Публична защита на дисертационен труд за ОНС “Доктор” на Александър Пелтеков

comments Comments Off
By , July 4, 2014 9:33 am

Peltekov

Стипендии на Байер

comments Comments Off
By , June 20, 2014 10:40 am

Колеги,

програмата за стипендии на Фондацията на Байер има за цел за подпомогне студенти и докторанти да реализират научни проекти в Германия. Срокът за кандидатстване за стипендии за учебната 2014/2015 година е до 15 юли. Повече информация може да намерите тук.

Panorama theme by Themocracy