Публична защита на дисертационен труд за ОНС “Доктор” на Александър Пелтеков

comments Comments Off
By , July 4, 2014 9:33 am

Peltekov

Стипендии на Байер

comments Comments Off
By , June 20, 2014 10:40 am

Колеги,

програмата за стипендии на Фондацията на Байер има за цел за подпомогне студенти и докторанти да реализират научни проекти в Германия. Срокът за кандидатстване за стипендии за учебната 2014/2015 година е до 15 юли. Повече информация може да намерите тук.

Практика по Еразъм за студенти

comments Comments Off
By , June 16, 2014 9:43 am

Колеги,

на адресите по-долу може да намерите информация за практика по Еразъм, която се провежда в YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY, Istanbul, в следните факултети:
1. Chemistry Department
2. Enviromental Engineering Department

Практиката е с продължителност 2-3 месеца и включва работа в лаборатория. Кандидатите ще получат финансиране по Еразъм. За повече информация се обръщайте към Надя Кънева, отдел Международно сътрудничество, тел. 261 363.

Panorama theme by Themocracy